pl eng

Biblioteka

W ośrodku chcemy stworzyć otwartą bibliotekę zawierającą książki na temat buddyzmu.

Opiekunem merytorycznym naszej biblioteki zgodził się zostać dr Artur Przybyszławski, autor książek „Buddyjska filozofia pustki” oraz „Pustka jest radością” wykładający obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naszą ambicją jest zdobyć jak największą ilość interesujących pozycji książkowych, z których będzie mogło korzystać wiele osób.

Projekt objęty patronatem Fundacji Stupa House Fundacja Stupa House